Welkom op de website van barokensemble Con Piacere!

Barokensemble Con Piacere bestaat sinds 1998. Om dat zilveren jubileum te vieren brachten wij eind 2023 en begin 2024 op verschillende podia een programma gewijd aan de oudtestamentische teksten uit het Hooglied van Salomo, onder de titel: ‘Quam pulchra es - Wat ben jij mooi’!

Voor dit programa was onze vaste bezetting uitgebreid met twee violistes uitgenodigd.

Het laatste concert was op - Zaterdag 9 maart 2024, 15.30 u., in de Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17, Zwolle

We gebruiken de komende maanden om een nieuw programma te bedenken, dat we vervolgens in de eerste maanden van 2025 gaan uitvoeren.

Heb je interesse om ons uit te nodigen voor een optreden? Neem dan tijdig contact op met onze impresario, tevens bas, Roeland Gerritsen.

Samenwerken

Wij zijn een ensemble zonder dirigent. We werken met elkaar en ieder lid heeft een aandeel in het toewerken naar het eindresultaat. Samenklank, tekst en interpretatie zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Onderzoeken

Con Piacere probeert veelal minder bekende barokmuziek weer op het podium te brengen. Om tot een verantwoorde uitvoering te komen worden regelmatig diverse bronnen geraadpleegd.

Uitvoeren

Het ensemble treedt een aantal keren per jaar op. Tijdens een concert komen vrijwel altijd verschillende combinaties van stemmen en instrumentalisten aan bod. Dit zorgt voor een afwisselend programma.

Samen spelen

Voor sommige concerten werken we samen met andere musici en ensembles.

Zie ook onze facebook-pagina

Hits